Menu
Obec Radovesice

Naučná stezka Topůlkami

Projekt, nesoucí název Naučná stezka Topůlkami[i], je cílen především na děti a mládež, která  v průběhu svého života nabírá nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, ale také i na spoluobčany a širší veřejnost, která obec navštěvuje v rámci kulturních akcí. Součástí této stezky jsou informace o místní fauně a floře. Do budoucna chystáme také prvky o ochraně přírody, nakládání s odpadem a o péči a chování ke svému okolí. Některé prvky jsou zaměřeny na haptické vnímání. Rádi bychom tímto projektem také vzbudili cit a lásku občanů k obci samotné.

Obec Radovesice se rozléhá podél toku řeky Ohře, nedaleko města Libochovic. V těchto místech se nachází přírodní parčík se zlidovělým názvem Topůlky v blízkosti fotbalového a dětského hřiště. Naučná stezka vede právě zmiňovaným parčíkem.

Budování této stezky jsme započali v roce 2022 zakoupením 3 naučných prvků díky spolufinancování společnosti Mondi Štětí. Tatáž společnost nás finančně podpořila i v roce 2023, kdy mohla být stezka rozšířena o další prvky.

Stezka bude postupně doplňována o další prvky dle finančních možností.

[i] Topůlky – zlidovělý název místního přírodního parčíku v obci Radovesice pojmenovaný dle hojnému výskytu stromů topolů.


Rozšíření naučné stezky v roce 2023

Naučná stezka Topůlkami

První instalace naučných prvků v roce 2022

Naučná stezka Topůlkami

Mohlo by vás zajímat

nahoru