Menu
Obec Radovesice
ObecRadovesice

Odpadové hospodářství

Od ledna roku 2022 se obec Radovesice řídí novou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Co to pro nás znamená?

Zákonem jsme byli nuceni ustoupit od lístkového systému k ročnímu poplatku. Zastupitelstvo obce na zasedání dne 4. 10. 2021 odsouhlasilo poplatek 600 Kč za jednu osobu na rok. 

Nádoby na směsný komunální odpad jsou sváženy 1x týdně, konkrétně vždy v pondělí včetně státních svátků. Občan je povinen na své nádobě na odpad na viditelné místo nalepit samolepku s vyznačeným aktuálním rokem svozu, kterou obdrží na obecním úřadě.

Roční poplatek se platí vždy od 1. 1. do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 30. 6. příslušného kalendářního roku dle vyhlášky.

Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon, viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

K dispozici mají občané zdarma nádoby na tříděný odpad o objemu 120 l, a to žlutou na plast, modrou na papír, které jsou sváženy každý sudý týden v pátek.

Obec disponuje sběrným místem (nikoli sběrným dvorem) na návsi pod pergolou. K dispozici jsou nádoby na plast, sklo, papír, jedlé oleje, kovové obaly a textil.

Další sběrné místo se nachází v prostorách tzv. Topůlek, kde je přistaven kontejner na bioodpad.

Nově vzniklá sběrná místa od 1. 3. 2023 na vybité baterie jsou na obecním úřadu, v mateřské škole, ve středisku volného času a v hospodě. Důvodem vnitřního umístění nádob na vybité baterie je materiál – karton.

V jarním a podzimním období (1x) je svážen také nebezpečný odpad a elektroodpad, který musí občan dovézt osobně k hasičské zbrojnici. Svoz objemného odpadu „od domu“ se koná taktéž v jarním a podzimním období (1x).

Pokud vše vytřídíte, do černé popelnice toho zbyde opravdu málo. Čím méně směsného odpadu máte, tím déle udržíme stanovenou cenu za roční poplatek svozu. 

Zprávy ohledně placení odpadů, ale i třeba problémům při svozech (např. poruchy auta apod.) i nadále posíláme formou SMS a e-mailu aplikací Hlášení rozhlasu a zveřejňujeme na našich webových stránkách.

Správné třídění odpadu

Obecně častým dotazem je, jak vlastně poznám, co je plast a co kov, když má obal stříbrnou nebo zlatou barvu? Na to platí poměrně jednoduchá pomůcka. Např. když zmuchláte sáček od brambůrků, zpátky se „narovná“, tedy patří do plastu. Typickým příkladem je většina víček od jogurtů, to po zmuchlání tvar také neudrží, protože je z plastu, zatímco víčko od žervé ano, je to tedy kov.

Plasty

ANO 

Do nádob na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

A pozor, mýtus, že plasty musí být čisté a vymyté je nesmysl, takže opravdu obaly od kosmetických přípravků, jako jsou krabičky od pleťových krémů či mlék a podobně, není třeba vymývat.

NE

Naopak sem nepatří, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Kovy

ANO

Do nádob ev. pytlů na kovy patří drobnější kovový odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE

Nepatří sem ale plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Sklo

ANO

Do zelených kontejnerů můžeme vhazovat například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 

Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Papír

ANO

Hodit do modře označených nádob můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Pozor – použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do černé popelnice.

Bio odpad

Samostatnou kapitolou je pak rostlinný biologicky rozložitelný odpad. Ten se kompostuje buď na vlastních zahradách, odváží do sběrového dvora, nebo vhazuje do označených hnědých nádob na sběrných místech. Do kompostu patří nejen rostlinný odpad ze zahrad, ale i z domácnosti, jako jsou např. slupky od brambor, slupky a zbytky zeleniny a ovoce a zbytky jídel rostlinného původu a pečiva. Patří sem ale i čajové sáčky, nebo plata od vajec z recyklovaného papíru a také skořápky od vajec a ořechů. Dále také hrnkové květiny včetně hlíny.

Naše obec disponuje velkým kontejnerem na bioodpad, do kterého občané mohou tento rostlinný biologicky rozložitelný odpad vozit.

Sběrné místo na tříděný odpad na návsi

Velké firmy a společnosti v katastrálním území obce Radovesice jsou povinny si zajistit vlastní svoz odpadu.

Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 (Evidence občanů)
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Hlášení rozhlasu

Poruchy ČEZ

Mohlo by vás zajímat

nahoru